Πακέτα Συνδρομών

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κωδικός Εγγραφής

75€
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προγνωστικά από όλους τους tipsters
 • Pre game tips
 • Live betting tips
185€
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προγνωστικά από όλους τους tipsters
 • Pre game tips
 • Live betting tips
300€
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προγνωστικά από όλους τους tipsters
 • Pre game tips
 • Live betting tips
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
BET MANAGER
300€
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προσωπικός Bet Manager
 • Αποκλειστική πρόσβαση μέσω Telegram
 • Πρόσβαση σε όλα τα προγνωστικά απο τους tipsters
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα πακέτου
800€
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προσωπικός Bet Manager
 • Αποκλειστική πρόσβαση μέσω Telegram
 • Πρόσβαση σε όλα τα προγνωστικά απο τους tipsters
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα πακέτου
1400€
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προσωπικός Bet Manager
 • Αποκλειστική πρόσβαση μέσω Telegram
 • Πρόσβαση σε όλα τα προγνωστικά απο τους tipsters
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα πακέτου
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
75€
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προγνωστικά από όλους τους tipsters
 • Pre game tips
 • Live betting tips
185€
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προγνωστικά από όλους τους tipsters
 • Pre game tips
 • Live betting tips
300€
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προγνωστικά από όλους τους tipsters
 • Pre game tips
 • Live betting tips
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
BET MANAGER
300€
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προσωπικός Bet Manager
 • Αποκλειστική πρόσβαση μέσω Telegram
 • Πρόσβαση σε όλα τα προγνωστικά απο τους tipsters
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα πακέτου
800€
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προσωπικός Bet Manager
 • Αποκλειστική πρόσβαση μέσω Telegram
 • Πρόσβαση σε όλα τα προγνωστικά απο τους tipsters
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα πακέτου
1400€
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Προσωπικός Bet Manager
 • Αποκλειστική πρόσβαση μέσω Telegram
 • Πρόσβαση σε όλα τα προγνωστικά απο τους tipsters
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα πακέτου
BETZONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. © 2023.
Developed by Nifty.
P