Εισαγωγή

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα betzone.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αγορά υπηρεσιών μέσω αυτής (εφεξής οι “Όροι”). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.
Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή αγοράζοντας κάποιο πακέτο συνδρομής μεσώ αυτής συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, την Τιμολογιακή Πολιτική (τρόποι πληρωμής και πολιτική επιστροφών) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, που πρόκειται να συνάψετε με εμάς (εφεξής η «Σύμβαση»). Επομένως, αν δεν συμφωνείτε, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα ή να υποβάλλετε παραγγελία μέσω αυτής.
Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

Ποιοί είμαστε

Η Ιστοσελίδα betzone.gr περιέχει στοιχηματικές προβλέψεις και προτάσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «BETZONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «BETZONE», που εδρεύει στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και είναι καταχωριμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 171701504000 (εφεξής η «BetZone»).

Η χρήση της ιστοσελίδας μας

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή/και αγοράζοντας κάποιο πακέτο συνδρομής μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:
 1. Να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή για να απολαμβάνετε κάποια από τις υπηρεσίες της.
 2. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες αγορές συνδρομών. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια αγορά έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
 3. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Ο χρήστης κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη  συμφωνεί και αποδέχεται να παρέχει έγκυρες και αληθείς πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε του ζητηθεί από την φόρμα εγγραφής. Η χρήση της Ιστοσελίδας και η εγγραφή ως μέλος αυτής επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν κλείσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους. To όνομα χρήστη που θα διαλέξει το μέλος κατά την εγγραφή του δεν πρέπει να είναι χυδαίο ή υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει  να βλάπτει δικαιώματα τρίτων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής «περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της BetZone και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η BetZone διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση μας. Μετά την αποδοχή των παρόντων Όρων, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών και φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.  Αυτό δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας αγοράς συνδρομής ή των στοιχείων της Σύμβασης.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο e-mail info@betzone.gr.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η BetZone δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η BetZone, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων.   Η Ιστοσελίδα μας διαθέτει και διατυπώνει υποκειμενικές εκτιμήσεις, οι οποίες απηχούν σε προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμβουλές στην συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή να απηχούν τη βεβαιότητα ή έστω πιθανολογούμενη προσδοκία αποκομιδής κερδών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή τοποθετήσεως στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, ούτε και διαφημίζει ή προτρέπει σε συμμετοχή σε αυτά.
H BetZone δεν είναι υπεύθυνη όσο αφορά τις επιλογές και τις προβλέψεις που ανεβαίνουν στην σελίδα, καθώς αποτελούν προσωπικές προβλέψεις και συμβουλές της και βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια των συνδρομητών της αν τις επιλέξουν. Να σημειωθεί πως έχετε υποχρέωση να ελέγχετε τον στοιχηματικό σας πράκτορα, καθώς οι αποδόσεις και οι γραμμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Δεν αναγνωρίζουμε οποιαδήποτε ευθύνη για λανθασμένες αποδόσεις και γραμμές που έχουν ανεβεί στην Ιστοσελίδα μας. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα τζόγου παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με ο ΚΕΘΕΑ.
Επίσης, η BetZone δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα

Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, «δούρειους ίππους» (trojan horses), «σκουλήκια υπολογιστών» (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην Ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).
Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα.
Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ισοτόπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα Ιστοσελίδα.

Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα μας

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών του, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Γραπτή επικοινωνία

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην Ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς είναι δεσμευτική για αμφότερους όσο και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εκδοχείς μας.
Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε με υπεργολαβία ή διαθέσουμε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή άλλου τύπου διάθεση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει.

Γεγονότα ανωτέρας βίας

Δεν θα είμαστε υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών μας βάσει μιας Σύμβασης, που να έχει προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό μας (Γεγονός Ανωτέρας Βίας).
Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (αλλά όχι περιοριστικά) τα εξής:
 1. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις.
 2. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.
 3. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.
 4. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.
 5. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 6. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί.
 7. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς.
 8. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από οποιαδήποτε Σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

Τρόποι πληρωμής συνδρομών και πολιτική επιστροφών

Η BetZone έχει ορίσει συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής των συνδρομών και των υπηρεσιών που πωλεί μέσω της Ιστοσελίδας. Έχει θεσπίσει, επίσης, και πολιτική επιστροφών αυτών, οι οποίο είναι δεσμευτικοί για την ίδια και για εσάς, που αποτελείτε συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση.
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα-συνδρομές που αγόρασε:
 • α) Αν με υπαιτιότητα της BetZone πουλήθηκαν προϊόντα/υπηρεσίες διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν από τον πελάτη.
 • β) Αν με υπαιτιότητα της BetZone πουλήθηκαν προϊόντα/υπηρεσίες που δεν ταιρίαζουν στην περιγραφή τους.

Και στις δυο περιπτώσεις ο πελάτης δύναται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του εντός διατστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Η Ιστοσελίδα δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα σας. Σε αυτούς τους Όρους  εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και τον ν.4624/2019.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BetZone, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων Όρων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την BetZone.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστότοπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@betzone.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@betzone.gr.

Παραίτηση από δικαιώματα

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Σύμβασης δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της σύμβασης ή των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας.
Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον.
Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε από τη Σύμβαση δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παραπάνω όρο που αφορά στις Ειδοποιήσεις.

Ρήτρα μερικής ακυρότητας

Εάν κάποια αρμόδια αρχή κρίνει ότι κάποιοι από τους παρόντες Όρους ή διατάξεις της Σύμβασης είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, αυτό δε σημαίνει ότι συμπαρασύρεται σε ακυρότητα όλη η Σύμβαση, καθώς σε καμία περίπτωση δε θίγεται το κύρος όλης της Σύμβασης. Oι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο όρια και προϋποθέσεις.

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα μας αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή  προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας.
Αμφότεροι εσείς και εμείς αναγνωρίζουμε ότι, για τη σύναψη Σύμβασης, ουδείς από εμάς βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που τυχόν δόθηκε από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή γραπτά κατά τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις πριν από την εν λόγω Σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους.
Κανένα μέρος δεν μπορεί να ασκήσει μέσο θεραπείας σε ό, τι αφορά οποιαδήποτε ψευδή δήλωση που έγινε από το έτερο μέρος, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, πριν από την ημερομηνία της κάθε Σύμβασης (εκτός αν η ψευδής δήλωση έγινε με δόλο) και η άσκηση μέσων θεραπείας από το άλλο μέρος θα επιτρέπεται μόνο για τυχόν παράβαση της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

Το δικαίωμά μας για τροποποίηση των Όρων αυτών

Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή.
Τη χρονική στιγμή που αγοράζετε κάποιο πακέτο συνδρομήας από εμάς ή που κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και Όρους μας, εκτός εάν απαιτείται η οποιαδήποτε τροποποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών, των Όρων μας ή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να πραγματοποιείται δια νόμου ή κυβερνητικής αρχής, περίπτωση και στην οποία οι τυχόν αλλαγές θα ισχύουν και για τις παραγγελίες που είχατε υποβάλει προγενέστερα των αλλαγών.
BETZONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. © 2023.
Developed by Nifty.
P